Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Główny Inspektor Sanitarny zapewnia w komunikacie dot. wyrobów piekarniczych, że nie ma żadnych doniesień naukowych wskazujących na zakażenie koronawirusem drogą pokarmową.

Infografika