O nas

Stowarzyszenie Producentów Pieczywa

Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Producentów Pieczywa

Stowarzyszenie Producentów Pieczywa powstało w 2017 r. z inicjatywy przedstawicieli producentów pieczywa oraz podmiotów związanych z przemysłem piekarniczym w Polsce. Jego główne cele to:

  • popularyzowanie konsumpcji pieczywa, jako elementu zbilansowanej diety, co ma przyczynić się do zatrzymania spadku spożycia wyrobów piekarniczych,
  • prowadzenie kampanii „Świeżo Wypieczone”, żeby poprzez edukację uświadamiać opinię publiczną na temat zalet pieczywa, 
  • oraz bazując na naukowej wiedzy i merytorycznych argumentach zapoznać konsumentów
    z zaletami pieczywa do wypieku i korzyściami wynikającymi z jego spożywania.

Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Producentów Pieczywa

Stowarzyszenie Producentów Pieczywa powstało w 2017 r. z inicjatywy przedstawicieli producentów pieczywa oraz podmiotów związanych z przemysłem piekarniczym w Polsce. Jego główne cele to:

  • popularyzowanie konsumpcji pieczywa, jako elementu zbilansowanej diety, co ma przyczynić się do zatrzymania spadku spożycia wyrobów piekarniczych,
  • prowadzenie kampanii „Świeżo Wypieczone”, żeby poprzez edukację uświadamiać opinię publiczną na temat zalet pieczywa, 
  • oraz bazując na naukowej wiedzy i merytorycznych argumentach zapoznać konsumentów
    z zaletami pieczywa do wypieku i korzyściami wynikającymi z jego spożywania.

Kampania Świeżo wypieczone

O kampanii „Świeżo wypieczone”

Kampania powstała z myślą o popularyzowaniu spożycia pieczywa. Pieczywo NALEŻĄC DO PRZETWORÓW ZBOŻOWYCH jest ważnym składnikiem zbilansowanej diety i należy do grupy produktów znajdujących się u podstawy Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej zaraz nad warzywami i owocami. Dlatego tak istotny jest jego świadomy wybór. Bazując na naukowej wiedzy i merytorycznych argumentach chcemy zapoznać konsumentów z zaletami pieczywa do wypieku i korzyściami wynikającymi z jego spożywania. Naszym celem jest także zachęcenie do czytania etykiet oraz zapoznawania się ze składem produktów piekarniczych, ponieważ najbardziej liczy się to, co mają w środku – wysokiej jakości składniki odżywcze. W latach 2017-2019 patronat merytoryczny nad kampanią „Świeżo Wypieczone” obejmował Instytut Żywności i Żywienia, który jako pierwszy w Polsce przeprowadził kompleksowe badania dot. jakości i właściwości odżywczych pieczywa do wypieku.

Kampania Świeżo wypieczone

O kampanii „Świeżo wypieczone”

Kampania powstała z myślą o popularyzowaniu spożycia pieczywa. Pieczywo NALEŻĄC DO PRZETWORÓW ZBOŻOWYCH jest ważnym składnikiem zbilansowanej diety i należy do grupy produktów znajdujących się u podstawy Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej zaraz nad warzywami i owocami. Dlatego tak istotny jest jego świadomy wybór. Bazując na naukowej wiedzy i merytorycznych argumentach chcemy zapoznać konsumentów z zaletami pieczywa do wypieku i korzyściami wynikającymi z jego spożywania. Naszym celem jest także zachęcenie do czytania etykiet oraz zapoznawania się ze składem produktów piekarniczych, ponieważ najbardziej liczy się to, co mają w środku – wysokiej jakości składniki odżywcze. W latach 2017-2019 patronat merytoryczny nad kampanią „Świeżo Wypieczone” obejmował Instytut Żywności i Żywienia, który jako pierwszy w Polsce przeprowadził kompleksowe badania dot. jakości i właściwości odżywczych pieczywa do wypieku.

STANDARD BRC

Międzynarodowe standardy bezpieczeństwa żywności

Świadczy o stałej i wysokiej jakości produktów, poświadczonej corocznymi audytami. Kontrola jakości produktu dokonywana jest na każdym etapie jego wytworzenia. Standard potwierdza spełnienie wymagań stawianych firmom w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności w 4 obszarach funkcjonowania: procesie wypieku, pakowania, przechowywania i dystrybucji. BRC wymagany jest przez sieci handlowe od dostawców, którzy chcą wprowadzać własne produkty do sprzedaży sieciowej.

BRC La Lorraine
BRC Lantmannen
BRC Lantmannen

CERTYFIKAT IFS

Międzynarodowa norma żywności

Międzynarodowa norma żywności (IFS), na którą składa się wiele standardów dot. bezpieczeństwa żywności. Jego ważnym elementem jest zgodność wyrobów z europejskim prawem żywnościowym. Standard IFS Food określa wymagania wobec wszystkich producentów żywności, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów spożywczych dostarczających żywność do sieci handlowych pod własną marką. Wdrożenie standardu IFS wiąże się zarówno z posiadaniem sprawnie funkcjonującego systemu HACCP, jak i udokumentowaniem pochodzenia surowców.

BRC Omar
IFS Aryzta
IFS IE