Certyfikaty

Przykłady certyfikatów stosowanych w branży piekarniczej

PRZYKŁADY CERTYFIKATÓW STOSOWANYCH W BRANŻY PIEKARNICZEJ

Certyfikaty wyrobów piekarniczych zapewniają o ich jakości. Takie informacje, możesz znaleźć na stronach internetowych piekarni.

2018.09.11_LaLorraine_18

PRZYKŁADY CERTYFIKATÓW STOSOWANYCH W BRANŻY PIEKARNICZEJ

Certyfikaty wyrobów piekarniczych zapewniają o ich jakości. Takie informacje, możesz znaleźć na stronach internetowych piekarni.

STANDARD BRC

Międzynarodowe standardy bezpieczeństwa żywności

Świadczy o stałej i wysokiej jakości produktów, poświadczonej corocznymi audytami. Kontrola jakości produktu dokonywana jest na każdym etapie jego wytworzenia. Standard potwierdza spełnienie wymagań stawianych firmom w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności w 4 obszarach funkcjonowania: procesie wypieku, pakowania, przechowywania i dystrybucji. BRC wymagany jest przez sieci handlowe od dostawców, którzy chcą wprowadzać własne produkty do sprzedaży sieciowej.

BRC La Lorraine
BRC Lantmannen

CERTYFIKAT IFS

Międzynarodowa norma żywności

Międzynarodowa norma żywności (IFS), na którą składa się wiele standardów dot. bezpieczeństwa żywności. Jego ważnym elementem jest zgodność wyrobów z europejskim prawem żywnościowym. Standard IFS Food określa wymagania wobec wszystkich producentów żywności, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów spożywczych dostarczających żywność do sieci handlowych pod własną marką. Wdrożenie standardu IFS wiąże się zarówno z posiadaniem sprawnie funkcjonującego systemu HACCP, jak i udokumentowaniem pochodzenia surowców.

BRC Omar
IFS Aryzta
IFS IE